? ??????????????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy the Code??2. Log in to your Blogger account
and go to "Manage Layout" from the Blogger Dashboard??3. Click on the "Edit HTML" tab.??4. Delete the code already in the "Edit Template" box and paste the new code in.??5. Click "S BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS ?

Friday, November 6, 2009

TUGASAN KELAS: MODEL DAN KONSEP KAJIAN TINDAKAN

Konsep kajian tindakan
Kajian tindakan merupakan satu bentuk inkuiri refleksi kendiri yang dilakukan secara kolektif; dilakukan oleh peserta yang berada dalam sesuatu situasi sosial bagi tujuan meningkatkan kerasionalan dan keadilan amalan-amalan kemasyarakatan dan pendidikan mereka sendiri, di samping meningkatkan kefahaman mereka tentang amalan-amalan itu serta situasi di mana amalan itu dilakukan. Ianya satu pendekatan yang bersifat telus, terbuka dan dipersetujui oleh semua warga sekolah. Walaubagaimanapun data atau bukti yang diperolehi tidak boleh melibatkan pengenalan diri, tempat atau lokasi yang dijadikan sumber kajian. Hasil dapatan perlu disebarluaskan kepada warga sekolah untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang dikenalpasti. Menurut Hanipah Hussin; kajian tindakan ialah satu usaha di bilik darjah yang bersifat cuba jaya dan berterusan. Penyertaan (pengurus sekolah, guru atau pelajar) membuat intervensi dan lang-langkah pembaikan dalam usaha mendapatkan anjakan cara berfikir dan kesedaran yang baru. ia dilaksanakan dalam apa jua keadaan dengan tujuan memperbaiki amalan kerja, menambah kefahaman baru dalam meningkatkan profesionalisma dalam profesion perguruan. Dua prinsip kajian tindakan:
1) Sebagai kegiatan kitaran / gelungan yang terdiri daripada beberapa langkah (a spiral of steps)
2) Dijalankan secara individu atau kolaboratif oleh sekumpulan guru yang berusaha bersama-sama untuk membawa perubahan dan memperbaiki amalan kerja mereka.

Model kajian tindakan
Model 1: McKernan (1996)


Model 2: Elliott (1991)Model 3: Ebbutt (1985)

Model 4: Stringer (1999)

Model 5: Kemmis & McTaggart (1988)

0 comments: