? ??????????????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy the Code??2. Log in to your Blogger account
and go to "Manage Layout" from the Blogger Dashboard??3. Click on the "Edit HTML" tab.??4. Delete the code already in the "Edit Template" box and paste the new code in.??5. Click "S BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS ?

Friday, November 20, 2009

AKTIVITI 7: TUGASAN 4 - MINI KAJIAN TINDAKAN

Kelemahan pengajaran subjek:

i) Pengalaman / refleksi individu

  1. Teori lebih daripada praktikal (cth: lebih banyak penggunaan LCD dan teaching courseway)
  2. Penglibatan guru secara langsung adalah terhad
  3. Pelajar cepat berasa bosan
  4. Perkembangan pancaindera pelajar adalah kurang kerana kini mereka hanya menggunakan deria lihat dan dengar berbanding dahulu mereka menggunakan deria lihat, dengar, rasa dan sentuh.
  5. Pelajar kurangnya daya berfikir membuatkan imaginasi mereka adalah rendah
  6. Pelajar tidak kreatif kerana mereka hanya bergantung kepada ilmu dan maklumat yang diberikan daripada guru semata

ii) Pengalaman / refleksi kumpulan

Guru menekankan pembelajaran secara berpusatkan pelajar di mana pelajar lebih menguasai pembelajaran namun di akhir pengajaran dilihat guru lebih mendominasi keadaan membuatkan yang akhirnya menjadikan pembelajaran berpusatkan guru.

iii) Pengalaman / refleksi kumpulan lain

Pelajar yang pandai lebih cenderung untuk mendominasi pembelajaran berbanding pelajar lain jika ianya dibuat dalam berkumpulan.

0 comments: