? ??????????????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy the Code??2. Log in to your Blogger account
and go to "Manage Layout" from the Blogger Dashboard??3. Click on the "Edit HTML" tab.??4. Delete the code already in the "Edit Template" box and paste the new code in.??5. Click "S BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS ?

Monday, November 16, 2009

AKTIVITI 6: TUGASAN 4 - MINI KAJIAN TINDAKAN

Kekuatan pengajaran subjek:

(i) Pengalaman / refleksi individu

  1. Pelajar berfikir di luar kotak
  2. Menjana idea baru kepada pelajar
  3. Guru sebagai scaffolding
  4. Pembelajaran pelajar menjadi lebih bermakna
  5. Dapat mencungkil potensi pelajar
  6. Pelajar belajar dengan seronok
  7. Penglibatan pelajar adalah secara langsung
  8. Dapat menunjukkan kesan nyata (cth: rasa masam diuji sendiri oleh pelajar. Bukan hanya disebut dan membiarkan pelajar menggambarkannya)
  9. Dapat mendisiplinkan pelajar
  10. Dapat menerapkan nilai-nilai rasa ingin tahu di kalangan pelajar

(ii) Pengalaman / refleksi kumpulan


Melalui kaedah penemuan ini, guru dapat menjalankan pengajaran secara dua hala. Ini bermaksud tidak hanya guru memberi maklumat tetapi terdapat juga maklumat dan pendapat daripada pelajar.Ini dapat mengembangkan minda dan informasi atau kosa kata baru kepada pelajar khususnya dan kepada guru amnya.


(iii) Pengalaman / refleksi kumpulan lain


Mewujudkan aktiviti pembelajaran di dalam kelas lebih aktif dan pelajar dapat mengembangkan idea serta dapat meneroka sesuatu yang baru.


(iv) Literature review


Student-Centered Teaching Meets New Media: Concept and Case Study
Penulis: Andreas HolzingerGraz University Hospital, Institute for Medical Informatics, Statistics, and Documentation (IMI)Engelgasse 13/1, A-8010 Graz, Austria.

Dalam jurnal ini bukti secara empirik menunjukan bahawa pelajar yang yang diberi kebebasan (explore) dalam pembelajaran mereka disamping bimbingan dan sokongan dari guru bukan sahaja mencapai keputusan yang baik dalam akademik, malah meraka dapat membina sosial serta peribadi diri mereka. Dan dikatakan juga pengajaran secara student centred ini memerlukan gabungan komunikasi, organisasi dan bahan bantu dalam pengajaran. ini jelas menunjukan untuk mencapai pembelajaran secara student centred guru-guru perlu lebih kreatif dan inovatif dalam pengajaran dalam bilik darjah yang meliputi aspek komunikasi dan juga bahan bantu mengajar yang digunakan.

0 comments: