? ??????????????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy the Code??2. Log in to your Blogger account
and go to "Manage Layout" from the Blogger Dashboard??3. Click on the "Edit HTML" tab.??4. Delete the code already in the "Edit Template" box and paste the new code in.??5. Click "S BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS ?

Friday, November 13, 2009

AKTIVITI 4: MINI KAJIAN TINDAKAN

(i) Tajuk mini kajian tindakan:

Pengajaran dan Pembelajaran Secara "Enquiry Learning" Berasaskan Bahan Maujud

(ii) Nama ahli kumpulan:

  1. Nor Sahida Binti Agus Salim (P51989)
  2. Nor Hapsah Binti Mohamad (P51971)
  3. Wan Noor Syamimi Binti Md Noor (P52013)

(iii) Sebab memilih tajuk mini kajian tindakan ini:

  1. Untuk menjana minda pelajar lebih berfikiran kreatif dan inovatif
  2. Untuk menggalakkan pembelajaran secara berpusatkan pelajar
  3. Untuk melatih pelajar mencari dan menerokai maklumat secara sendiri
  4. Untuk mewujudkan suasana pembelajaran lebih menarik
  5. Memastikan apa yang dipelajari lebih difahami dan diingati untuk digunakan di masa akan datang.

(iv) Permasalahan kajian:

Pelajar berkeperluan khas terutama pelajar masalah pendengaran sukar untuk memahami sesuatu topik mata pelajaran sains sekiranya ia melibatkan syarahan atau kuliah yang panjang. Sesi pembelajaran menjadi lebih bosan dan pelajar tidak dapat memahami tajuk yang dipelajari. Pengajaran guru yang lebih kepada teacher centered learning menjadikan pelajar malas berfikir. Maka melalui kaedah ini, pelajar akan mencari dan menerokai maklumat itu sendiri hanya berasaskan bahan-bahan yang dibekalkan guru. Dengan ini pelajar akan lebih melibatkan diri di dalam sesi pembelajaran membuatkan mereka lebih memahami dan mengingati topik yang dipelajari.

(v) Sampel kajian:

Pelajar-pelajar masalah pendengaran

(vi) Setting kajian:

Di dalam kelas

0 comments: