? ??????????????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy the Code??2. Log in to your Blogger account
and go to "Manage Layout" from the Blogger Dashboard??3. Click on the "Edit HTML" tab.??4. Delete the code already in the "Edit Template" box and paste the new code in.??5. Click "S BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS ?

Friday, November 20, 2009

AKTIVITI 8: TUGASAN 4 - MINI KAJIAN TINDAKAN

Cadangan untuk mengatasi kelemahan pengajaran subjek:

i) Cadangan secara individu

  1. Guru harus memberi peluang kepada pelajar untuk mengembangkan idea
  2. Guru haru memberikan arahan dan penerangan yang tepat dan sesuai agar ianya mudah difahami oleh pelajar
  3. Guru sendiri harus mengetahui peranan mereka apabila di dalam kelas. Dengan itu guru harus bersedia setiap kali sebelum mula masuk ke kelas agar apa yang dirancangkan tidak akan menjadi sebaliknya
  4. Guru harus membuat refleksi setiap kali di akhir pengajaran untuk memastikan setiap pelajar mendapat apa yang diajar pada hari itu

ii) Cadangan secara kumpulan

Penerapan pembelajaran secara enquiry learning yang berasaskan bahan maujud supaya pelajar dapat mengembangkan daya pemikiran mereka melalui kaedah enquiry learning dan juga dapat mengembangkan penggunaan pancaindera mereka melalui penggunaan bahan maujud. Dengan pembelajaran secara teori akan berkurang kerana teori itu sendiri akan diaplikasikan di dalam praktikal dan seterusnya dapat mengurangkan tahap kebosanan di kalangan pelajar sekaligus menjadikan pembelajaran lebih menarik.

iii) Cadangan kumpulan lain

Guru sendiri harus bijak memainkan peranannya, memantau aktiviti pelajar bagi memastikan setiap pelajar bekerjasama dalam setiap aktiviti yang dilakukan. Ini penting untuk membolehkan pelajar belajar secara inkuiri tanpa bergantung sepenuhnya kepada guru. Dengan itu guru kan dapat memastikan setiap objektif pembelajaran itu akan tercapai di akhir pengajaran kelak.

0 comments: