? ??????????????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy the Code??2. Log in to your Blogger account
and go to "Manage Layout" from the Blogger Dashboard??3. Click on the "Edit HTML" tab.??4. Delete the code already in the "Edit Template" box and paste the new code in.??5. Click "S BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS ?

Saturday, December 5, 2009

AKTIVITI 12: PEMURNIAN

Mini kajian tindakan

Pembelajaran dan Pengajaran Menggunakan Pendekatan Penemuan (enquiry learning) Berasaskan Bahan Maujud

Matlamat kajian

Penerapan pembelajaran secara KBKK kepada pelajar

Objektif kajian

  1. Menggalakkan pelajar aktif berfikir secara penerokaan
  2. Menggalakkan pembelajaran secara "think-pair-share"
  3. Meningkatkan kreativiti dan keyakinan pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran

Penyataan masalah

  1. Pelajar malas berfikir semasa proses pengajaran dan pembelajaran sebaliknya lebih suka mendapatkan segala maklumat terus daripada guru
  2. Proses pengajaran dan pembelajaran lebih kepada teknik berpusatkan guru di mana lebih banyak teori daripada praktikal

Persoalan kajian

Adakah kaedah inkuiri ini dapat memperlihatkan kreativiti pelajar di dalam kelas semasa proses pengajaran dan pembelajaran?

0 comments: