? ??????????????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy the Code??2. Log in to your Blogger account
and go to "Manage Layout" from the Blogger Dashboard??3. Click on the "Edit HTML" tab.??4. Delete the code already in the "Edit Template" box and paste the new code in.??5. Click "S BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS ?

Thursday, December 3, 2009

AKTIVITI 10: TUGASAN 1: BUKU

Mengenal pasti masalah kajian tindakan...

 • Isu kajian boleh disediakan dengan cara tertentu seperti hipotesis yang hendak diuji atau idea yang hendak diterokai.
 • Persoalan yang paling penting tentang isu adalah, "What issue do I have to deal with in my personal professional life?"
 • Jawapan yang diberikan sama ada fokus yang meluas ataupun tertentu sahaja. Mungkin anda memerlukan untuk menguruskan masa dengan lebih baik, atau menolong orang yangtertentu, atau menukar elemen di dalam kurikulum, atau mengembangkan kapasiti untuk mendengar atau bermacam isu lain. Maka ianya difokuskan kepada satu isu sahaja di dalam program kajian.
 • Tarikan kajian itu ialah apa yang dihajatkan untuk menyiasat.
 • Maka poin penting adalah untuk mengenal pasti area yang hendak disiasat dan memastikan boleh melakukan sesuatu. Ini membawa maksud kajian tindakan itu bermula dari mana mereka dan dari mana mereka mengambil situasi dunia sebenar sebagai area interest mereka.
 • Selepas mengenalpasti isu kajian, barulah merumuskannya sebagai soalan kajian.
 • Mereka mengenalpasti masalah dengan sentiasa mengemukakan persoalan. Ianya penting bagi memastikan setiap persoalan itu memenuhi situasi.
  "How do I improve what I am doing?" (Whitehead, 1989), "How do I help you to learn?" (Russell and Korthagen, 1995)
  Bentuk yang istimewa persoalan kajian yang sering ditanya oleh pengkaji kajian adalah "How do I....." ..dan akan diikuti dengan persoalan yang berunsurkan pendidikan: "...understand my practice better (for your benefit)?" "....help you to learn?" "...contribute to the wider body of knowledge?" "...conribute to the education of social formation?"

0 comments: