? ??????????????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy the Code??2. Log in to your Blogger account
and go to "Manage Layout" from the Blogger Dashboard??3. Click on the "Edit HTML" tab.??4. Delete the code already in the "Edit Template" box and paste the new code in.??5. Click "S BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS ?

Monday, October 26, 2009

TUGASAN KELAS: 10 SEBAB MENGAPA GURU PERLU MEMBUAT KAJIAN TINDAKAN

 1. Dapat mengenal pasti masalah yang wujud di kalangan pelajar hari ini
 2. Dapat mencari punca masalah dan jalan penyelesaian bagi permasalahan tersebut
 3. Dapat menggunakan pelbagai teknik dan kaedah pengajaran serta pembelajaran untuk melicinkan sesi p&p
 4. Dapat mempelajari pelbagai teknik pengumpulan data
 5. Meningkatkan kefahaman dan prestasi pelajar
 6. Menambahkan minat pelajar dalam penggunaan kepelbagaian teknik dan kaedah p&p
 7. Melahirkan guru-guru yang mempunyai kepelbagaian kemahiran pengajaran dalam melahirkan pelajar-pelajar yang cemerlang
 8. Dapat membuat refleksi diri bagi menilai keberkesanan sesuatu kaedah tersebut
 9. Memeperbaiki kaedah p&p yang telah digunakan dan mencari kaedah yang terbaik
 10. Meningkatkan taraf pendidikan negara bagi melahirkan guru yang lebih berfikiran kreatif, kritis dan inovatif bagi meningkatkan prestasi pelajar
 11. Menjadikan kerjaya guru ini lebih menarik

0 comments: